novas

Dende SOS Racismo Galicia, sumamonos a convocatorio do FGI (Foro Galego de Inmigración) para o próximo día 18 de Decembro, con motivo do Dia Mundial das Migracións. Abrir as fronteiras é o berro dos homes, mulleres, mozas, nenos e nenas abandoados na fronteira entre Grecia e...

Curso formativo orientado a obtención das competencias clave en Lengua Española e Galego Este curso está orientado a obtención dos requisitos formativos que asegurarán que o alumnado posúa os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes os certificados de profesionalidade de nivel cualificación 2. DIRIXIDO A PERSOAS...

Desde 1995, a Federación de Asociacións de SOS Racismo do estado español vén analizando a situación do racismo e a xenofobia en España e en Europa mostrando as diferentes tipoloxías e espazos onde se manifesta a través da elaboración dun Informe Anual. É en 2014 que...

PRESENTACIÓN PÚBLICA: ACORDO COLECTIVO DE ESIXENCIA DE GARANTÍAS BÁSICAS NO RELATIVO Á TRAMITACIÓN DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) E DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN   Un grupo significativo de  organizacións sociais e políticas (case unha veintena) que, a maioría delas, presentamos  alegacións ao proxecto de decreto de...