novas

Curso formativo orientado a obtención das competencias clave en Lengua Española e Galego Este curso está orientado a obtención dos requisitos formativos que asegurarán que o alumnado posúa os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes os certificados de profesionalidade de nivel cualificación 2. DIRIXIDO A PERSOAS...

Desde 1995, a Federación de Asociacións de SOS Racismo do estado español vén analizando a situación do racismo e a xenofobia en España e en Europa mostrando as diferentes tipoloxías e espazos onde se manifesta a través da elaboración dun Informe Anual. É en 2014 que...

PRESENTACIÓN PÚBLICA: ACORDO COLECTIVO DE ESIXENCIA DE GARANTÍAS BÁSICAS NO RELATIVO Á TRAMITACIÓN DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) E DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN   Un grupo significativo de  organizacións sociais e políticas (case unha veintena) que, a maioría delas, presentamos  alegacións ao proxecto de decreto de...

SOS RACISMO GALICIA é unha asociación independente, laica, multicultural e plural cuxo principal obxectivo é a loita contra calquera forma de discriminación por razón de cor de pel, orixe, cultura ou relixión a través da denuncia social, incidencia política e sensibilización. O noso ámbito de acción...

Denuncia
close slider

captcha


HomeMullerColectivo


RegularIrregularNacionalNon consta


Menor de IdadeMaior de Idade


Relato dos feitos/Consulta
Cantos mais detallada sexa a relación de feitos, mellor. Non esquezas engadir, se procede, frases textuais, indumentaria, descripción do axente discriminador, etc..


captcha