Memorias Anuais

MEMORIA ANUAL 2017

Memoria anuais 2017

MEMORIA ANUAL 2016

Memoria anuais 2016

MEMORIA ANUAL 2015

Memoria anuais 2015

Denuncia
close slider


HomeMullerColectivo


RegularIrregularNacionalNon consta


Menor de IdadeMaior de Idade


Relato dos feitos/Consulta
Cantos mais detallada sexa a relación de feitos, mellor. Non esquezas engadir, se procede, frases textuais, indumentaria, descripción do axente discriminador, etc..