Competencias chave N2

Que é?

As competencias de nivel dous son un conxunto de materias, lingua castelá, galega, inglesa e cálculo. É
unha formación dirixida ás persoas inmigrantes para facilirar á proba oficial da Xunta de Galicia e poder
superala con éxito e, deste xeito, contribuír á mellora da empregabilidade.

 

Obxetivo  xeral:

Facilitar a integración social e laboral do colectivo inmirgante en risco ou situación de exclusión social residente en Galicia.

 

Obxectivos específicos:

  1. Incrementar ou adquirir un coñecemento das linguas castelá, galego, inglesa e cálcula.
  2. Mellorar a empregabilidade do colectivo migrante para faciliar, deste xeito, a súa inclusión laboral.
  3. Dotar ao colectivo imigrante dunha formación específica en cálculo para poder acadar os contifos esixidos.
  4. Incrementar ou mellorar os contidos mínimos esixidos nas competencias clave de nivel 2 pola Xunta de Galicia.
  5. Ser capaces de adquirir ferramentas que permitan levar a cabo problemas coas matemáticas.
  6. Coñecer a importancia da igualdade entre homes e mulleres e recoñecer a importancia da diversidade de xeito transversal en todo o proceso.

Dirixido a:

• Personas inmigrantes, racializadas e minorías étnicas.

 

Requisitos:

• Residir na ciudade da Coruña ou na súa área metropolitana.
• Ser unha persoa migrante ou racializada, que careza do certificado de competencias ou de formación equivalente.

 

Criterios de valoración:

• Posuír cargas familiares en España dando prioridade a muller con familia monomarentais.
• Vítimas de violencia de xénero ou de redes de trata de persoas.
• Os supuestos nos que concurran un ou varios factores considerados de risco ou exclusión social, segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Inclusión Social de Galicia.
• Ser persona beneficiaria da Renda Social Municipal do Concello de A Coruña ou ter establecido no itinerario de inserción a asistencia a formaciós.
• Posuír baixos niveis formativos.

 

Datas:

– Primeira Edición: 01/04/2021-08/06/2021 90 horas
– Segunda Edición: 01/01/2022-30/05/2022 90 horas

 

Este servizo está subvencionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo no período 2020-2022 (PO FSE Galicia 2014-2020).