Blog: España, un país racista?

España, un país racista?

Esta sección web nace da necesidade de visibilizar, con voz propia, as violencias cotiás que sofre a nosa veciñanza migrante e/ou racializada nas diferentes esferas. A través de artigos de opinión, entrevistas e ferramentas audivovisuais, compañeiros e compañeiras migrantes e/ou racializadas pretenden concienciar á cidadanía e ás administracións da necesidade de crear estratexias e ferramentas para a loita contra o racismo e a xenofobia.