Oficina de Información e Denuncia

“Neikea: Acompañamento xurídico e psicosocial para o resarcimento e restauración xurídica e emocional do dano para vítimas de delitos de odio.”

 

Con este proxecto a Federación SOS RACISMO pretende acompañar de xeito xurídico e psicosocial a aquelas vítimas do dano causado polos delitos de odio na comunidade galega. A OID FEDERACION contará con puntos de información e asesoría en materia de delitos de odio. 

 

Imprescindible cita previa.