Política de Privacidade

Aviso Legal – Política privacidade – Política de  Cookies 

 

A asociación SOS Racismo Galicia está domiciliada na rúa Alcalde Lens  nº 34, 1º C con C. P. 15.010, da cidade da Coruña, con CIF G-15.651.508. Está inscrita no Rexistro de  Asociacións da Xunta de Galicia co número 1997-2-1.

 

Na web www.sosracismogalicia.org hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre cuestións relativas a estranxeiría, racismo, xenofobia, delitos e discurso de odio e similares.

 

O seu principal obxectivo é facilitar ás persoas visitantes, a información relativa á entidade, acceso aos informes, noticias e servizos que se ofrecen.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) infórmase á persoa usuaria que todos os datos que proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de SOS Racismo Galicia.

 

Sempre se vai a respectar a confidencialidade dos seus datos persoais que só serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, atender ás solicitudes que nos expoña, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria por vía ordinaria ou electrónica.

 

Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación deberá dirixirse á sede da asociación na rúa Alcalde Lens  nº 34, 1º C con C. P. 15.010, da cidade da Coruña ou escribirnos ao seguinte correo info@sosracismogalicia.org .

 

CONDICIÓNS DE USO

 

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose a persoa usuaria a realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros.

 

Ser usuario/a da web de https://www.sosracismogalicia.org/ implica que recoñece ler e aceptar as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que for non está consonte estas condicións non continúe usando esta web.

 

Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.

 

RESPONSABILIDADES

 

https://www.sosracismogalicia.org/ non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou  calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.

 

Con todo, tendo en conta os  art. 11 e 16 da LSSI-CE, a entidade SOS Racismo Galicia comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou  contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

 

Tampouco a entidade responsabilizarase dos danos e perdas que se produzan por sentenzas ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou sentenza que se produza cando o usuario se conecte a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.

 

Así mesmo, asociación SOS Racismo Galicia resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade xa que logo.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

A asociación SOS Racismo Galicia é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.

 

Calquera material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado co recoñecemento expreso da súa autoría, isto é da asociación SOS Racismo Galicia.

 

Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida a SOS Racismo Galicia de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.

 

Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de SOS Racismo Galicia son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa entidade. Soamente aparecen na web de SOS Racismo Galicia para efectos de promoción e de recompilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

 

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que puidese xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel desenvólvese serán competentes Xulgados da Coruña, renunciando expresamente a persoa usuaria a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

 

POLÍTICA DE  COOKIES

 

SOS Racismo Galicia pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As  cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

 

As cookies utilizadas asócianse unicamente cunha persoa usuaria anónima e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais da persoa usuaria.

 

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza a navegador web utilizado polo/a usuario/a coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.

 

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

 

Para utilizar o sitio web non é necesario que a persoa usuaria permita a instalación das cookies enviadas ao sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que a/o usuaria/ou inicie unha sesión tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

 

En todo caso as cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión  ulterior. En ningún caso utilizarase cookies para recoller información de carácter persoal.