Alfabetización

Que é?

Formación dirixa á persoas inmigrantes que posúen un descoñecemento da lingua constituíndo esta a primeira barrera para poder participar nos procesos sociais.

 

Dirixido a:

 • Personas inmigrantes e minorías étnicas.

 

Requisitos:

 • Residir na ciudade da Coruña ou na súa área metropolitana.
 • Ser unha persoa migrante que non comprenda a lingua castelá.

 

Criterios de valoración:

 • Posuír cargas familiares en España dando prioridade a  muller con familia monomarentais.
 • Vítimas de violencia de xénero ou de redes de trata de persoas.
 • Os supuestos nos que concurran un ou varios factores considerados de risco ou exclusión social, segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Inclusión Social de Galicia.
 • Ser persona beneficiaria da Renda Social Municipal do Concello de A Coruña ou ter establecido no itinerario de inserción a asistencia a formaciós.
 • Posuír baixos niveis formativos.

 

Datas:

 • Primeira Edición: 16/05/2021 – 15/08/2021 100 horas
 • Segunda Edición: 16/05/2021 – 30/08/2021 140 horas
 • Terceira Edición: 01/01/2022- 30/06/2022 100 horas

 

Este servizo está subvencionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo no período 2020-2022 (PO FSE Galicia 2014-2020).