CURSO: Competencias clave en Lingua española e Galego

CURSO: Competencias clave en Lingua española e Galego

Curso formativo orientado a obtención das competencias clave en Lengua Española e Galego

Este curso está orientado a obtención dos requisitos formativos que asegurarán que o alumnado posúa os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes os certificados de profesionalidade de nivel cualificación 2.

DIRIXIDO A PERSOAS ESTRANXEIRAS:

  • Que deseen obter ou reforzar os coñecementos necesarios para a obtención/acreditación das competencias clave de nivel 2.

 

REQUISITOS

  • Estar empadroado/a na Comunidade autónoma de Galicia

 

DURACIÓN

  • De 6 de agosto a  14 de decembro en horario de 9:30 a 11:00. Total: 120 horas

 

LUGAR:

  • R/ Alcalde Lens 34, 1ºC (A Coruña)

 

INSCRICIÓN

 

Este actuación enmarcase dentro doPrograma Operativo del FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014 – 2020 no seu obxetivo 9 “Promover a inclusión social e  loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”

 

logo fseFondo Social Europeologo xunta benestar

  • Renovar su autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia o ajena.