Author: sosracismogalicia

Que é o Informe de esforzo de integración?   Trátase dun informe que emite unha Comunidade Autónoma, por solicitude dun cidadán/a estranxeiro/a que desexa: Renovar a súa autorización de residencia temporal non lucrativa Renovar a súa autorización de residencia temporal por reagrupamento familiar. Renovar a súa autorización de residencia temporal...

O pasado 19 de abril un barco pesqueiro con preto de 1.000 persoas que tentaban alcanzar as costas europeas naufragou no Mediterráneo. Este naufraxio deixaba tras de si un regueiro infinito de inxustas mortes, todas elas de persoas que viaxaban fuxindo de guerras, violencia ou...