FORMACIÓN: Curso de preparación do exame CSCE de acceso a nacionalidade española

FORMACIÓN: Curso de preparación do exame CSCE de acceso a nacionalidade española

CURSO NACIONALIDADE XUNTA 2018-001O curso de Coñecementos constitucionais, sociais e culturais de España (CCSE), ten como obxectivo que as persoas inmigrantes adquiran os coñecementos necesarios para a superación do exame requerido para a obtención da nacionalidade Española. Ou incrementar os seus coñecementos en base a cultura, a historia e os dereitos constitucionais. Terá unha duración de 15 horas e realizaremos duas edicións do curso.

Duración: 15 horas

Coste: Gratuíto

Persoas destinatarias: persoas inmigrantes residentes na cidade de A Coruña, ou na súa área metropolitana, que demanden  dita formación.

Máis información