CURSO: Funcionamento e características da sociedade de acollida

CURSO: Funcionamento e características da sociedade de acollida

Curso orientado a obtención do informe de esforzo de integración

Que é o Informe de esforzo de integración?

Trátase dun informe que emite unha Comunidade Autónoma, a solicitude dun cidadán/a estranxeiro/a que desexa:

Renovar a súa autorización de residencia temporal non lucrativa
Renovar a súa autorización de residencia temporal por *reagrupación familiar.
Renovar a súa autorización de residencia temporal e traballo por conta propia ou allea.

Este informe non ten que presentarse obrigatoriamente, pero pode ser alegado pola persoa estranxeira en caso de non acreditar o cumprimento dalgún dos requisitos previstos para a renovación da autorización e será tido en conta como información a valorar pola oficina de estranxeiría.

Este informe solicítase na Comunidade Autónoma do seu lugar de residencia.

O informe terá como contido mínimo a certificación, no seu caso, da participación activa do estranxeiro en accións formativas destinadas ao coñecemento e respecto dos valores constitucionais de España, os valores estatutarios da Comunidade Autónoma en que se resida, os valores da Unión Europea, os dereitos humanos, as liberdades públicas, a democracia, a tolerancia e a igualdade entre mulleres e homes, así como a aprendizaxe das linguas oficiais do lugar de residencia. Neste sentido, a certificación fará expresa mención ao tempo de formación dedicado aos ámbitos

Curso acreditativo para a obtención do Informe de Esforzo de Integración


DIRIXIDOS A PERSOAS ESTRANXEIRAS:

En proceso de renovar a súa autorización de residencia temporal (non lucrativa, familiar, conta allea, conta propia?)
e que carezan dalgún requisito que poida ser suplido co ?Informe de esforzo de integración?

REQUISITOS

Estar empadroado/a en a Comunidade autónoma de Galicia

DURACIÓN

Do 17 de ao 30 novembro: de Luns a Venres en horario de 10:00 – 14:00 horas

CRITERIOS DE VALORACIÓN NA SELECCIÓN:

  • Persoas que estén próximas á data de renovación do seu permiso de residencia
  • Mulleres migrantes vítimas de violencia de xénero, trata ou familias monoparentais
  • Persoas migrantes que participen nalgún itinerario de inclusión social no que se inclúa esta formación
  • Data/orde de inscrición

LUGAR:

R/ Alcalde Lens 34, 1ºC (A Coruña)

INSCRICIÓN

Mail: sosracismogalicia@gmail.com
Tfn: 698 163 742
Presencial: R/Alcalde Lens 34 1ºC (A Coruña)

Este actuación enmarcase  dentro do Programa Operativo do FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014 – 2020 en seu obxectivo  9 «Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e cualquera forma de discriminación»

logo fse

Fondo Social Europeologo xunta benestar

O FSE inviste no teu futuro