SOS Racismo Galicia

Organizador

SOS Racismo Galicia

En común

Facultade CC da Educación. UVI
Facultade CC da Educación. UVI

Ubicación

Ourense
Código QR

Fecha

Nov 27 2019

Hora

17:00 - 19:30

Coste

De balde

FORMACIÓN: Discriminación e Delitos de Odio. Detección e Intervención

Lugar: Facultade de Ciencias da Educación. Grao de Traballo social

Aula 4.3. Edificio de Facultades (Edf. de Ferro) | OURENSE

 

Dende as Oficinas de Información e Denuncia cremos que un dos traballos a desenvolver polas persoas profesionais do ámbito social, pasa por recoñecer e denunciar aquelas situacións de vulneración de dereitos nas que nos vemos envoltas no noso traballo cotiá . Para elo, realizamos esta actividade formativa dirixida a profesionais ou futuros/as profesionais do ámbito social, na que facilitaremos unhas pautas que nos axuden a detectar a vulneración de dereitos na aplicación da igualdade de trato, así como, as diferentes ferramentas que temos a noso alcance como profesionais para intervir e/ou denunciar.

Esta sesión formativa contará cunha duración máxima de 3 horas. Traballaremos unha parte teórica, na que faremos unha aproximación a aquelas situacións e conceptos vinculados aos procesos discriminatorios mais comúns e os procesos de intervención, e outra máis práctica, na que poderemos realizar casos prácticos reais, a partir dos cales se porán en práctica os coñecementos adquiridos na parte teórica.

Animámosvos a participar de xeito presencial para construir e artellar ferramentas de traballo en rede que nos permitan unha loita conxunta contra o racismo e a xenofobia en Galicia.

Docentes:

  • Sonia Mendes da Silva: Socióloga e técnica da Oficina de Información e Denuncias
  • Esther Lora Rodríguez: Avogada da Oficina de Información e Denuncias da área Sur.

 

Inscrición: denuncias@sosracismogalicia.org

Nota: Esta formación está destinada a profesionais  ou futuros/as  profesionais do ámbito social.

 

Financia

 

 

 

SOS Racismo Galicia

Organizador

SOS Racismo Galicia

En común

Facultade CC da Educación | Universidade de Vigo
Facultade CC da Educación | Universidade de Vigo

Ubicación

Ourense
Código QR

Fecha

Nov 27 2019

Hora

17:00 - 19:30

Coste

Gratuito

FORMACIÓN: Discriminación y Delitos de Odio. Detección e Intervención

Lugar: Facultade de Ciencias da Educación. Grao de Traballo social

Aula 4.3. Edificio de Facultades (Edf. de Ferro) | OURENSE

 

Desde las Oficinas de Información y Denuncia creemos que uno de los trabajos a desarrollar por las personas profesionales del ámbito social, pasa por reconocer y denunciar aquellas situaciones de vulneración de derechos en las que nos vemos envueltas en nuestro trabajo cotidiana . Para ello, realizamos esta actividad formativa dirigida a profesionales o futuros/as profesionales del ámbito social, en la que facilitaremos unas pautas que nos ayuden a detectar las vulneraciones de derechos en la aplicación de la igualdad de trato, así como, las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance como profesionales para intervenir y/o denunciar.

Esta sesión formativa contará con una duración máxima de 3 horas. Trabajaremos una parte teórica, en la que haremos una aproximación a aquellas situaciones y conceptos vinculados a los procesos discriminatorios mas comunes y sus procesos de intervención, y otra más práctica, en la que podremos realizar casos prácticos reales, a partir de los cuales se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la parte teórica.

Os animamos a participar de manera presencial para construir y articular herramientas de trabajo en red que nos permitan una lucha conjunta contra el racismo y la xenofobia en Galicia.

Docentes:

  • Sonia Mendes da Silva: Socióloga y técnica de la Oficina de Información y Denuncias
  • Esther Lora Rodríguez: Abogada de la Oficina de Información y Denuncias de la área Sur.

 

Inscripción: denuncias@sosracismogalicia.org

Nota: Esta formación está destinada a profesionales o futuros/as  profesionales del ámbito social.

 

Financia

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.