DISCRIMINACIÓN INDIRECTA : Tarjeta Millennium Social

agosto 14, 2018
0 Comment

Desde “SOS RACISMO GALICIA” queremos facer fincapé na importancia de modificar as normas para a alcanzar a igualdade de trato real, e non caer no racismo institucional e a discriminación indirecta, deixando excluídas a veciños e veciñas da cidade no acceso a igualdade de dereitos, por cuestións alleas a súa persoa. Este é un dos casos que nos.. read more →

COMUNICADO: Inmigracionalismo en prensa: Por un periodismo responsable

julio 30, 2018
0 Comment

O pasado mes de xuño, a través da Oficina de Información e Denuncias en materia de Racismo e Xenofobia, unha lectora do xornal “El Progreso” pusoxe en contacto con nosa entidade en relación o artigo publicado o 11 de xuño de 2018 baixo o titular “El gobierno acordó expulsar de Lugo a 123 extranjeros en.. read more →

CURSO: Competencias clave en Lengua española y Gallego

julio 17, 2018
0 Comment

Curso formativo orientado a la obtención de las competencias clave en Lengua española y Gallego Este curso está orientado a la obtención de los requisitos formativos que asegurarán que el alumnado posee los conocimientos necesarios para cursar con aprovechacmiento los cursos correspondientes a los certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 2. DIRIGIDOS A PERSONAS EXTRANJERAS:.. read more →

PUBLICACIÓN: Resumen Informe anual 2017.Galicia

mayo 24, 2018
0 Comment

Desde 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español viene analizando la situación del racismo y la xenofobia en España y en Europa mostrando las diferentes tipologías y espacios donde se manifiesta a través de la elaboración de un Informe Anual. ES en 2014 que SOS Racismo Galicia, reconstitúese en A Coruña.. read more →

COMUNICADO: “Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito”

mayo 8, 2018
0 Comment

PRESENTACIÓN PÚBLICA: ACORDO COLECTIVO DE ESIXENCIA DE GARANTÍAS BÁSICAS NO RELATIVO Á TRAMITACIÓN DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) E DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN Un grupo significativo de  organizacións sociais e políticas (case unha veintena) que, a maioría delas, presentamos  alegacións ao proxecto de decreto de desenvolvemento da lei 10/2013, do 27 de novembro, de.. read more →