Que facemos

Oficina de información e denuncia

 

 • Asesoramento a aquelas persoas ou colectivos que fosen vítimas de discriminación racista e/ou xenófoba.
 • Denuncia de calquera tipo de feito discriminatorio que provoque agresión, vulneración dos dereitos fundamentais, aplicación desigual de dereitos e da igualdade de oportunidades.
 • Información ás persoas pertencentes a unha minoría étnica sobre os seus dereitos 
 • Documentación dos diferentes casos de racismo e xenofobia que teñan lugar en Galicia.
 • Asesoramento xurídico en materia de estranxeiría.

Integración sociolaboral do colectivo inmigrante e das minorías étnicas

 

 • Accións de apoio á inserción laboral e social do colectivo inmigrante e as minorías étnicas.
 • Accións formativas e educativas dirixidas a comunidades inmigrantes.
 • Orientación e asesoramento en materia de estranxeiría, vivenda, educación, sanidade, recursos sociais…

Sensibilización e educación ao desenvolvemento

 

 • Accións que favorezan que a poboación galega recoñeza, acepte e valore positivamente o carácter pluricultural da sociedade galega, e valore a diversidade cultural como riqueza económica e social.
 • Accións que favorezan que a sociedade galega recoñeza a inmigración como un proceso necesario e positivo.
 • Accións que favorezan o intercambio cultural rompendo a barreira do descoñecemento.
 • Accións formativas centradas fundamentalmente en diversidade cultural e prevención da discriminación racial.