LOPD

SOS RACISMO GALICIA poderá optar por un sistema de Lista de dobre Opt-In que suporá unha dobre validación. O procedemento de Lista de dobre Opt-In consiste en que o usuario se rexistrará ou introducirá os seus datos a través do formulario web e de forma inmediata procederase á confirmación de rexistro na páxina web. De forma adicional, a entidade enviará un correo electrónico de confirmación coa finalidade de comprobar que o correo introducido no formulario web é válido. Unha vez o destinatario recibe este correo deberá proceder á súa validación e como consecuencia a entidade terá a constancia que o correo electrónico introducido é válido e existente. En caso que SOS RACISMO GALICIA realice comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medios de comunicación equivalentes, deberá cumprir e atender o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Se SOS RACISMO GALICIA dispón de páxina web e na mesma contén formularios de recollida de datos, para que os usuarios da páxina poidan contactar coa entidade ou enviar as súas consultas e suxestións, debe cumprir coas esixencias legais en materia de protección de datos. Neste caso, pode incorporar a pé do formulario a presente cláusula:

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de SOS RACISMO GALICIA con  CIF  G15651508 e domicilio social sito en ALCALDE LENS, 34 – 1º C 15010, CORUÑA, A (A Coruña), e que a seguir se relacionan as súas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases  legitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase tamén da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e as transferencias internacionais que SOS RACISMO GALICIA ten previsto realizar:

– Finalidade: Atender as súas consultas e/ou solicitudes e Instalación de  cookies

– Prazo de conservación: en canto se manteña o consentimento prestado.

– Base lexítima: O consentimento do solicitado.

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpd.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902 877 192.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión (“dereito ao esquecemento”),  portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como a revogación do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal ALCALDE LENS, 34 – 1º C 15010, CORUÑA, A (A Coruña) ou ao correo electrónico INFO@SOSRACISMOGALICIA.ORG. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Os datos identificados cunha marca (*) enténdense como campos obrigatorios e requiridos, en consecuencia entenderanse como necesarios para acometer as finalidades mencionadas con anterioridade

Con envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de SOS RACISMO GALICIA.

Denuncia
close slider

captcha


HomeMullerColectivo


RegularIrregularNacionalNon consta


Menor de IdadeMaior de Idade


Relato dos feitos/Consulta
Cantos mais detallada sexa a relación de feitos, mellor. Non esquezas engadir, se procede, frases textuais, indumentaria, descripción do axente discriminador, etc..


captcha