novas

Dende 1997 véñense celebrando en España un Congreso que reúne aos/ás investigadores/ás de moi diferentes disciplinas académicas que traballan no estudo das migracións internacionais. Son xa sete as ocasións en que a cita congresual se celebrou: Madrid: 1997, Madrid: 2000, Granada 2002, Girona 2004, Valencia...

Unha oportunidade perdida Ante a aprobación do Regulamento dos CIE 30 anos despois ser creada a figura xurídica dos Centros de Internamiento[1], apróbase o seu Regulamento de funcionamento e réxime interior. A devandita desidia, que durante todo este tempo deixou o seu funcionamento a discrecionalidade do Ministerio...

Denuncia
close slider

captcha


HomeMullerColectivo


RegularIrregularNacionalNon consta


Menor de IdadeMaior de Idade


Relato dos feitos/Consulta
Cantos mais detallada sexa a relación de feitos, mellor. Non esquezas engadir, se procede, frases textuais, indumentaria, descripción do axente discriminador, etc..


captcha