Buscamos avogada/o para o servizo de asesoramento en estranxeiría para a oficina de SOS RACISMO GALICIA en Coruña.

Buscamos avogada/o para o servizo de asesoramento en estranxeiría para a oficina de SOS RACISMO GALICIA en Coruña.

Funcións:

 • Información e asesoramento legal en materia de estranxeiría.
 • Elaboración e interposición de escritos ou recursos.
 • Deseño e desenvolvemento de talleres en materia de estranxeiría.
 • Elaboración de informes xurídicos.
 • Representación en procedementos xudiciais.

Requisitos:

 • Licenciatura en Dereito.
 • Colexiación como exercente. (absterse avogados/as en non exercicio)
 • Formación específica e/ou experiencia en dereito de estranxeiría.
 • Coñecementos e interese pola loita contra o racismo e pola defensa dos dereitos humanos.
 • Capacidade organizativa, resolutiva, xestión do tempo, traballo en equipo, autonomía, flexibilidade e adaptabilidade.

Valorarase:

 • Traxectoria persoal activista ou asociativa.
 • Habilidades de oratoria.
 • Dominio de Galego a nivel oral e escrito
 • Coñecemento doutros idiomas.
 • Experiencia profesional en entidades do terceiro sector.
 • En igualdade de condicións, para corrixir o sesgo de diversidade cultural da entidade, valorarase a diversidade de orixe étnica ou cultural.
 • Experiencia en xustificación de proxectos e subvencións.

Condicións da praza:

Xornada: a tempo parcial

Temporalización: por obra e servizo (ata Xuño de 2022).

Salario: Convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social.

Lugar de traballo: A Coruña

 

Información requirida:

Currículo vitae e carta de motivación a info@sosracismogalicia.org

   Asunto: oferta de emprego Avogado/a estranxeiría

Data tope de recepción de candidaturas: 15/02/2021

Data prevista de incorporación: 01/03/2021

Máis información:

881 96 37 97

info@sosracismogalicia.org