Buscamos avogada/o exercente para la OFICINA DE INFORMACIÓN Y DENUNCIAS de SOS Racismo Galicia

Buscamos avogada/o exercente para la OFICINA DE INFORMACIÓN Y DENUNCIAS de SOS Racismo Galicia

SOS RACISMO GALICIA es una asociación sen ánimo de lucro que traballa co fin de garantir o respecto dos dereitos humanos dende unha perspectiva antirracista.

Funcións:

 • Información e asesoramento legal en materia de delitos de odio, discriminación e igualdade de trato.
 • Elaboración e interposición de escritos ou recursos.
 • Representación en procedementos xudiciais en materia de discriminación.
 • Deseño e desenvolvemento de talleres en materia de igualdade de trato e non discriminación e delitos de odio.
 • Elaboración de informes xurídicos.

Requisitos:

 • Grado/Licenciatura en Dereito e mestrado en avogacía se é preciso.
 • Colexiada como exercente (absterse avogados/as en non exercicio)
 • Formación específica, interese e/ou experiencia en materia de igualdade de trato e delitos de odio.
 • Capacidade organizativa, resolutiva, xestión do tempo, traballo en equipo, autonomía, flexibilidade e adaptabilidade.

Valorarase:

 • Traxectoria persoal activista ou implicada a movementos asociativos.
 • Habilidades de oratoria.
 • Carné de conducir e vehículo.
 • Dominio de Galego a nivel oral e escrito.
 • Experiencia profesional en entidades do terceiro sector e coñecementos en xestión e xustificación de proxectos.
 • Residencia na cidade da Coruña ou arredores.
 • En igualdade de condicións, para corrixir o sesgo de diversidade cultural da entidade, valorarase a diversidade de orixe étnica ou cultural.

 

Condicións da praza:

Xornada: 20 horas semanais.

Temporalización: por obra e servizo (de febreiro a 31 de decembro de 2021).

Salario: Segundo convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social.

Lugar de traballo: A Coruña

Información requirida:

Currículo vitae e carta de motivación a info@sosracismogalicia.org

Asunto: oferta de emprego avogado/a oficina de información e denuncias.

Data tope de recepción de candidaturas: 31/01/2021

Data prevista de incorporación: Febreiro 2021

 

Máis información:

881 963 797

698 163 742

info@sosracismogalicia.org