OFERTA DE EMPREGO: Técnico/a de proxecto

March 12, 2019
0 Comment
Buscamos técnico/a para proxecto de Mediación Intercutural e Dinamización Comunitaria con experiencia no ámbito.na localidade da Coruña.
Funcións:
 • Colaboración no deseño do Plan de Dinamización Comunitaria
 • Implementación, supervisión e seguimento do proxecto xunto co equipo técnico
 • Avaliación e xustificación do proxecto Dinamización do equipo técnico
 • Relacións Institucionais
Condicións da praza:
 • Xornada: a tempo parcial (10 h semanais)
  Temporalización: por obra e servizo (mínimo 6 meses)
 • Salario: segundo Convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social
 • Lugar de traballo: A Coruña
 • Data incorporación: 01/04/2019

Perfil/requisitos:

 • F. P./ Diplomatura/ Licenciatura na área social
 • Formación específica e/ou experiencia no ámbito da Dinamización Comunitaria e/ou a Mediación Intercultural
 • Coñecementos e interese pola loita contra o racismo e pola defensa dos dereitos humanos.
 • Experiencia mínima 1 ano no mesmo posto
 • Capacidade organizativa, resolutiva, xestión do tempo, traballo en equipo, autonomía, flexibilidade e adaptabilidade.
 • Dominio de ferramentas informáticas ( Word, excel, access, power point….)
Valorarase:
 • Traxectoria persoal activista ou asociativa.
 • Habilidades de oratoria e xestión de grupos
 • Dispoñibilidade para viaxar dentro de Galicia
 • En igualdade de condicións, valorarase a diversidade de orixe étnica ou cultural por entender que pode facilitar os procesos de empatía e coñecemento doutros códigos culturais.
 • Coñecemento de Galego a nivel oral e escrito
 • Coñecemento doutros idiomas
 • Experiencia profesional en entidades do terceiro sector.
Enviar curriculum e carta de motivación a: proxectos@sosracismogalicia.org
Asunto mail: CV Técnic@ proxectos
Data límite recepción cv: 21/03/2019 (antes de as14 h)

 

Anímate a compartirShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
[top]
About the Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *