OFERTA DE EMPREGO: Avogad@ especializada en DDHH, igualdade de trato e delitos de odio

January 16, 2019
0 Comment

Procuramos Avogado/a colexiada como exercente e coñecementos/experiencia no ámbito de DDHH, igualdade de trato e non discriminación, e delitos de odio para traballar con noso equipo da Oficina de Información e Denuncias en materia de Racismo e Xenofobia na localidade de Vigo.

Funcións:

 • Información e asesoramento legal en materia de discriminación, igualdade de trato e delitos de odio.
 • Elaboración e interposición de escritos ou recursos.
 • Deseño e impartición de obradoiros.
 • Elaboración de informes xurídicos.
 • Representación en procedementos xudiciais en materia de discriminación e vulneración de dereitos por cuestión de raza, orixe, cultura ou relixión.
 • Incidencia política e social.

Condicións da praza:

 • Xornada: a tempo parcial (20 h semanais)
 • Temporalización: por obra e servizo
 • Salario: según Convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social
 • Lugar de traballo: Vigo
 • Data incorporación: 04/02/2019

Perfil/requisitos

 • Licenciatura en Dereito.
 • Colexiado/a  en exercicio. (absterse avogados/as non exercentes)
 • Formación específica e/ou experiencia en materia de igualdade de trato, delitos de odio, discriminación e DDHH.
 • Carné de conducir e vehículo propio (desprazamento para impartición de formacións ou asistencia xurídica dentro das provincias de Pontevedra e Ourense)
 • Coñecementos e interese pola loita antirracista e pola defensa dos dereitos humanos.
 • Capacidade organizativa, resolutiva, xestión do tempo, traballo en equipo, autonomía, flexibilidade e adaptabilidade.
 • Dominio de ferramentas informáticas (Word, excel, access, power point….)

Valorarase:

 • Traxectoria persoal activista ou asociativa.
 • Habilidades de oratoria.
 • Dispoñibilidade para viaxar.
 • En igualdade de condicións, valorarase a diversidade de orixe étnica ou cultural por entender que pode facilitar os procesos de empatía e coñecemento de diversos códigos culturais.
 • Coñecemento de Galego a nivel oral e escrito
 • Coñecemento doutros idiomas
 • Experiencia profesional en entidades do terceiro sector.

Enviar curriculum e carta de motivación a: oid@sosracismogalicia.org

Asunto mail: CV avogad@ Denuncias

Data límite recepción cv: Venres 25/01/2019 (14:00 h)

Anímate a compartirShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
[top]
About the Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *