España, un país racista?

Esta sección web nace da necesidade de visibilizar, con voz propia, as violencias cotiás que sufren a nosa veciñanza migrante e/ou racializada nas diferentes esferas. A través de artigos de opinión, entrevistas e ferramentas audivovisuais, compañeiros e compañeiras migrantes e/ou racializadas pretenderan concienciar a cidadanía e administracións da necesidade de crear estratexias e ferramentas para a loita contra o racismo e a xenofobia.

Entrevistas: España, un país racista?

Zinthia Alvarez

Captura

A compañeIra Zinthia Alvarez sae as rúas da Coruña para preguntar a cidadanía se considera España un país racista.

Non podes perdelo.

Ver máis

 

A lei de estranxeiría española vulnera os dereitos das persoas  migrantes

Zinthia Alvarez e Sabrina S. Bequir

ley de extranjería española (6)Resulta habitual constatar que as políticas e as leis migratorias implementadas por países receptores de grupos humanos en mobilidade internacional tenden a colocar ás persoas migrantes nunha posición de vulnerabilidade social, á vez que os seus marcos políticos-xurídicos contradín os acordos adquiridos en materia de dereitos humanos.

Ler máis.

Muller racializada e inmigrante. Unha forma de exclusión en España.

Zinthia Alvarez

Mujer inmigrante y racializada (1)Na sociedade española as mulleres racializadas (1) e/ou inmigrantes sofren tripla discriminación: por clase, por xénero e por raza (2) . Nesta sociedade as mulleres inmigrantes non son escoitadas e son relegadas a espazos onde non chega a luz, espazos pouco visibles, onde non incomoden, porque a soa presenza destas mulleres, para gran parte da sociedade, resulta un encordio.

Ler máis.

 

 

Oficina de información e Denuncias en materia de Racismo e Xenofobia

Financia:

logoAytoGrCorunaProxima

 

Anímate a compartirShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest