Curso de Coñecementos Constitucionais Culturais e Sociais (CCSE)

Que é?

É un curso destinado a que as persoas inmigrantes residentes en A Coruña adquiran os coñecementos necesarios para a superación do exame CCSE do Instituto Cervantes, requertido para obter a nacionalidad Española.

 

Dirixido a:

  • Persoas inmigrantes que desexen obter a nacionalidade española.

Requisitos:

  • Ter residencia na ciudade de Coruña ou na súa área metropolitana.

 

  • Ter a condición de inmigrante, és decir, ter nado el/ela ou os seus proxenitores no

 

Criterios de valoración:

  • Posuír cargas familiares en España dando prioridade as mulleres de familias monoparentais.
  • Víctima de violencia de xénero ou rede de tratas.
  • Aqueles supos6os nos que concurran un, ou varios factores considerados de risco ou exclusión social, segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Inclusión Social de Galicia
  • Ter cumprido o tempo establecido na lei para poder obter á nacionalidade.

 

Duración:

20 horas

Temporalización:

I edición: novemebro do 2018

II edición: marzo do 2019

III edición:  novembro do 2019

 

web nacionalidad (2)

Anímate a compartirShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest